«اسطوره‌‌پُسطوره مال توی کتاب است. جامعه و دنیا به طرز غم‌انگیزی واقعی‌تر و جدی‌تر از آن است که …