حالا که سندرز از تصویر خارج شد، قدرت وومن کارد رو ببینید.