زیاد هم به حرف‌های فلانی راجع به کیارستمی توجه نکنین، کلن آدم استیبلی نیست.