Avatar for geminorum
ولی واقعن زشته که یک خبری رو با آب و تاب، بازنشر میکنیم، بعد وقتی که تکذیب شد یا شونصد نفر گفتند دروغه، ساکت از کنارش رد میشیم.

2015-2018 Mokum.place