دی‌کاپریو رو مثال زده، برای نشون دادن بزرگی پروداکشن. کسی که تازه اسکار گرفته معمولن معیار حساب میشه.