سالها پیش، توی یه برنامه تلویزیونی، سراج میگفت؛ حافظ مثل یه نهر جاری و زیبا میمونه، مولانا اما، رودخانه خروشان.