این مدل پیش‌فرض ذهنی طبقه‌بندی، خودش ضد اخلاقیه. چه برسه به این که ازش معیار اخلاقی بیرون بکشیم.