توییتر مجبورم کرد رمز رو عوض کنم، الان یَک ترکیبی از کاراکترهاست، که بدون کپی/پیست نمیتونم بزنم.