یه ساوندترک غریبی داره، این به نام پدر. من زمان خوابگاه، موقع خواب گوش میدادم، برای رؤیاهای بعدش.

2015-2016 Mokum.place