آها، یکی دیگه از بیماری‌هام اینه که کسانی که من رو فالو نمیکنند و پرایوت میشن رو هم آنفالو میکنم.اگر از اول پرایوت باشن که درخواست هم نمیدم.