یه بار یه جایی قربانی میخوند، اسمش رو توی لیست دعوت‌نامه‌ها هم گذاشتم. نیومد.