Avatar for geminorum
بقالی دوم، به شاگرد: برای این آقا مای‌بیبی هم بیار. یک‌هو مرد جوون خریدار سریع از مغازه بیرون رفت و ناپدید شد. مرغ و گوشت رو قایم کرده بود.

2015-2018 Mokum.place