توی خونه، چهارتا کیسه خرید رو گذاشتم روی میز. شیرها، نون‌ها و تخم‌مرغ رو گذاشتم توی یخچال. چایی و آبلیمو هم کابینت. کیسه‌های خالی روی میزند.