اصولن کیفیت این "نالج" با قیاس مطرح شده هم مطابقت داره. https://t.co/jeojBSYh1N

2015-2016 Mokum.place