اوه اوه، به نتایج غم‌انگیزتری رسیدم، در این خود تحلیلی!