پخش و بازپخش رو دیدم، بیقراری یک آدم مسن رو داشتن و حتی بحث جدی هم باهاشون نشد. نتیجه‌گیری‌های ایشون اما شرم‌آورتره. https://t.co/jEJFLPctyd