خواب تعریف نمیکنم، ولی دیشب میخواستیم ناشناس بریم لابه‌لای داعشی‌ها، کثیف و ترسناک و شنیع بود!