«نه. من نه تنفر بلدم نه دلخوری. من ته‌ته‌اش رنجور می‌شوم و کدر و می‌روم در غار و واکنشم می‌شود دونقطه‌پرانتز.»