و از بلاهت‌های یک باهوش، اینه که همیشه فراموش میکنه هوش نسبیه.