متاسفانه این‌طور خبرها قابلیت هوچیگری و کولی‌بازی برای توییتری‌ها نداره. صرف نظر از این که واقعیت داشته باشه یا نه! https://t.co/dMu2ZAkQQW