خنگ و باهوش بودن تو سیستم طبقه‌بندی من اولویت خاصی نداره؛اما امان از خنگ‌هایی که فکر میکنند باهوشند و باهوش‌هایی که خودشون رو به خنگی میزنن.