نه عزیزم، دارم ازت فاصله میگیرم.
نگیر خب ‎- adomide
ناچارم ‎- رفیع

2015-2016 Mokum.place