فرامرز اصلانی، دستم بگیر #SoundCloud #np https://t.co/Cjf4YdFmyl