هر کسی خودش میدونه؛ ولی بالاخره یه روزی مجبور میشین در مقابل دروغ‌گوهایی که ریتوییتشون میکنین واکنش نشون بدین.