متاسفانه دوباره باید پالسی خواب تعریف نکردن رو یادآوری کنم، اما بگم، اما بگم، خیلی استخوان‌های دوست‌داشتنی طور بود!