آی دونت واننا جینکس ایت، اما ظاهرن امروز میتونم صاف بایستم. هشتگ کمردرد، هشتگ پیرمرد تنها.

2015-2016 Mokum.place