خدمت اون مشنگ عزیز هم عرض کنم، هر کودک دو ساله‌ای هم شرایط اون زمان جنگ رو که نگاه کنه، میفهمه چرا هواپیمای مسافربری رو زدن!