والا من اون چندبار هم به این سیخکی‌های عراقی‌ها مشکوک بودم، الان هم کلن به توطئه بودنش مشکوکم.