آره دیگه، بابام یه وقت‌هایی میگه، شما نسل روغن نباتی هستین. حالا دیگه به نسل روغن مایع اشاره نکنم.