و بر خلاف روان‌پریش که هیچ‌وقت از خودش «پشیمانی» نشون نمیده، کل هویتش میشه پشیمانی، حتی از چیزهایی که درشون نقشی نداشته.