ما خود گذشته‌ایم، چه باشد گذشت ما … https://t.co/LeXqC6cRb2