هر وقت شاتل سرعت اینترنت "نامحدود" من رو میاره پایین، یادم میافته باید فلان چیز رو آپدیت کنم!