یک ساعت گذشته، دنبال یک کتاب، چندتا قفسه رو ریختم بیرون و دوباره چیدم. حالا کجا بوده؟ دقیقن همون‌جایی که میباید. بار اول، درست نگاه نکردم!