ولی راستش تقصیر ترکیه‌ای‌ها شد، اون شب داشتم ۲۸ صفحه رو میخوندم.