من که شروع کردم به آنفالو کردن دوستان قدیمی؛ کسانی که اول از همه فالو میکنند، همون اول هم میوت میکنن.