شما هم شاکی میشید از خواننده‌ای که فکر میکنه چون صداش خوبه، هرچی بخونه میشه موسیقی؟!