دوباره جاده بود و من دو ساعتِ مدام به تویی که بهت فکر نمیکنم، فکر میکردم.

2015-2016 Mokum.place