پشت تصویر لوگوی اسپانسرهاست، شده شبیه کنفرانس خبری بعد از مسابقه فوتبال، جادی هم ظاهرن گزارشگرشه. :) #irDevConf