میدونی پسرم، ایتز یونیورسالی اکنالجد، که آدم خودخواه، لیاقت رابطهٔ سالم رو نداره.

2015-2016 Mokum.place