دلم می خواست صدای پرنده‌هایی که اول صبح اینجا میخونند رو براتون میذاشتم. بسیار زیباست ...