دومین روز همایش توسعه‌دهندگان وب (@ ICT Research Center in Tehran) https://t.co/M71MAz08On