همین دوصفحه‌ای توی ارائه رو آنلاین کنین، ما es6 یاد بگیریم. #irDevConf