خب ری‌اکت برای فیس‌بوکه دیگه. اون حجم از آزار و اذیت کاربر نهایی، احتیاج به پرفرمنس بالا داره! :)) #irDevConf