از اینهایی که لایبرری‌ها مینویسن، چیزی اضافه میکنند که قبلن نبوده، بیشتر حمایت کنید. #irDevConf