همایش و توییت‌هاش تموم شد، عذرخواهی میکنم اگر اذیت شدیم. به ادامه توییت‌های رفیع توجه فرمایید. :)