من یه سال تحویل بالای حقانی بودم. فقط یه ماشین پلیس اومد رد شد. هیچ جنبنده‌ای نبود!