سالها پیش یه استاد صنایع دستی در یک دوره‌ای داشتیم. شعری از نیما خوند درباره پرنده‌ای که همیشه به آب خیره‌ست. هیچی یادم نمیاد غیر از مفهوم.