میگه بیا بازی دخترونه بهت بدم، همه بازی‌ها پسرونه‌ست.