امشب به فلانی میگفتم، آدم وقتی خودش نمیدونه که چی به چیه، چطور میتونه بره به یکی دیگه بگه که چی به چی؟ حالا هر چقدر هم، همه چی به چی باشه!