بهت گفتم فلان کار رو قبل از این که همه چی به هم بپیچه انجام بده! نکردی که، حالا بپیچ تا بپیچه!